Start arrow Kierunki
Kierunki PDF Drukuj Email

kier.jpgKierunki kształcenia


Szkolimy przede wszystkim osoby bezrobotne oraz chcące podnosić swoje kwalifikacje. Z naszej oferty mogą także skorzystać pracownicy, właściciele i menedżerowie firm. Oferta dostosowana jest do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku. Placówka posiada certyfikat jakości kształcenia nadany przez Kuratorium Oświaty. Potwierdza on, wszelkie wymogi formalne do kształcenia na wysokim poziomie.

Bliższych informacji na temat kursów udzielają pracownicy PKZ.


SZKOLENIA  DLA  BEZROBOTNYCH  ORAZ  OSÓB  CHCĄCYCH  PODNOSIĆ SWOJE  KWALIFIKACJE

 • hotelarski z językiem obcym
 • fryzjerski z wizażem
 • gastronomiczny (specjalności kelner, barman, kucharz)
 • studio paznokci
 • komputerowy z obsługą programów użytkowych
 • sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych
 • obsługa kas fiskalnych
 • opiekunki społecznej
 • zakładania własnej firmy (doradztwo)
 • uprawnienia energetyczne
 • pracownika biurowego
 • kierowca wózków jezdniowych
 • podstawy obsługi komputera
 • grafik komputerowy
 • projektant stron www
 • sprzedawca
 • fryzjer damsko – męski
 • pracownik administracyjno -biurowy
 • nauka zakładania i prowadzenia własnej działalności
 • pracownik małej i średniej firmy – firma symulacyjna
 • mała gastronomia
 • doradztwo zawodowe

SZKOLENIA DLA FIRM
Polecamy:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawowe, okresowe i inne)
 • zmiany w ustawach podatkowych i rachunkowości dla księgowych
 • dla pracodawców

 

  Jako że jesteśmy firmą nowoczesną możemy zorganizować szkolenia dedykowane,

  tworzone zgodnie zpotrzebami odbiorcy.


  Placówka Kształcenia Zawodowego w Olsztynie, decyzją Nr 43/2007,
  uzyskała akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego
  w następujących formach pozaszkolnych:

 • spawanie w osłonie argonu  metodą TIG IS W11 oraz w osłonie gazów ochronnych metodą MAG – 135C
 • kierowca wózków jezdniowych
 • nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz elementami systemu HCCP
 • opiekunka z językiem angielskim
 • opiekunka z językiem niemieckim
 • nowoczesna sekretarka
 • kucharz
 • nauka zakładania i prowadzenia własnej działalności
 • pracownik małej i średniej firmy – firma symulacyjna
 • sprzedawca – magazynier
 • mała gastronomia z językiem angielskim
 • krawiec – szwacz
 • stolarz meblowy

Placówka Kształcenia Zawodowego w Olsztynie, decyzją Nr 62/2007,
uzyskała akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego
w następujących formach pozaszkolnych:

 • spawanie elektryczne i gazowe
 • kelner - barman z językiem angielskim
 • projektant stron www z grafiką komputerową
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera z kasami fiskalnymi
 • wizażysta z elementami stylizacji paznokci
 • kurs budowlany - roboty wykończeniowe
 • kelner - barman z obsługą recepcji i nauką języka niemieckiego w zakresie zawodowym
 • fryzjer damsko - męski

By pobrać wymagane dokumenty zapraszamy tutaj

Pliki do pobrania:

 • Karta beneficjenta (na wszelkie kursy).  plik
 • Formularz zwrotu kosztów dojazdu własnym środkiem transportu.  plik
 • Formularz zwrotu kosztów dojazdu pkp, pks. plik