Sam sobie szefem 2
Sam sobie szefem II
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
14.04.2014.

Poniżej załączamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych w
Projekcie "Sam Sobie Szefem II" – II TURA

 

pdf.pngLISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIONYCH NA POSIEDZENIU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ODWOŁAWCZYCH 

 
Listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej PDF Drukuj Email
02.04.2014.

 Poniżej załączamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w
Projekcie "Sam Sobie Szefem II" – II TURA

Listy zostały podzielone w następujący sposób:


pdf.png

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE


pdf.png

LISTA REZERWOWA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA


pdf.png

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

 

 

Osoby, które nie otrzymały dofinansowania wraz pismem otrzymają kserokopie kart oceny.

 
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
01.03.2014.

W dniach 03.03.-05.03.2014 r. w godz. 9:00-15:00 zapraszamy do Biura Placówki Kształcenia Zawodowego w Olsztynie po odbiór Certyfikatów ukończenia „Szkolenia i coachingu z zakresu przedsiębiorczości” w ramach II TURY projektu „Sam Sobie Szefem II”.

Przypominamy, iż ksero powyższego dokumentu jest jednym z załączników do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
28.02.2014.


Placówka Kształcenia Zawodowego

Katarzyna Zacharska-Całka

Pl. Bema 1c

10-516 Olsztyn

ogłasza konkurs zamknięty nr I/POKL/6.2/2014

na składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

 

Czytaj całość…
 
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
21.02.2014.

ROZLICZENIE ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE

 

         Uczestniczy II tury projektu „Sam Sobie Szefem II” zainteresowani zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do środy 26.02.2014 r. do Biura Placówki Kształcenia Zawodowego w Olsztynie, Plac Bema 1C.

W/w termin jest terminem ostatecznym.

 
Dokumenty do pobrania PDF Drukuj Email
14.02.2014.

 

 
Uwaga! PDF Drukuj Email
12.02.2014.

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE

Uczestnikom II Tury Projektu „Sam Sobie Szefem II” przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Podstawą zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkolenia jest przedłożenie oryginałów biletów jednorazowych. Refundacji  będzie podlegać zwrot kosztów przejazdu najtańszym dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.

W przypadku dojazdu na szkolenie własnym samochodem refundacji będzie podlegać koszt przejazdu najtańszym dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.

Jednocześnie informujemy, że zwrot będzie dokonywany jedynie za dni, w których odbywały się szkolenia, zgodnie z listą obecności.

word.pngZestawienie kosztów za dojazdy- bilety

word.pngZestawienie kosztów za dojazd- samochód

word.pngZwroty za dojazdy - nr rachunku bankowego

 
Grupy szkoleniowe i harmonogram usługi szkoleniowo doradczej w projekcie Sam Sobie Szefem II PDF Drukuj Email
12.02.2014.

    Szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu „Sam Sobie Szefem II” rozpoczynają się w dniu 17.02.2014 r.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której załącznikiem jest oświadczenie o nie dokonaniu zmiany statusu na rynku pracy oraz nie zarejestrowaniu działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji.


WAŻNE!!!!!

    Podpisywanie deklaracji uczestnictwa w projekcie odbędzie się w pierwszym dniu wsparcia szkoleniowo- doradczego (szkolenia).

    Nieobecność w pierwszym dniu szkolenia i tym samym niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, dyskwalifikuje tę osobę z danej listy rankingowej  i na jej miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. GRUPY SZKOLENIOWE II TURA pdf.png

 

 

 

2. HARMONOGRAM_Szkolenie pdf.png

 

 

 

 3. HARMONOGRAM_Coaching pdf.png

 
INFORMACJA DOT. II TURY NABÓR 2014 PDF Drukuj Email
12.02.2014.

Listy rankingowe osób uczestniczących w procesie rekrutacji do projektu:

„Sam Sobie Szefem II”

 

 pdf.png

Lista rankingowa dla osób niepełnosprawnych

pdf.png

 

Li sta rankingowa dla osób z terenów wiejskich

pdf.png

 

Lista rankingowa dla osób w wieku 50-64 lata 

pdf.png

 

Lista rankingowa dla osób w wieku 18-24 lata

pdf.png

 

 Lista rankingowa dla osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet nie należących do żadnej z wymienionych grup plik do pobrania

 

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu 17.02.2014 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie wywieszony na stronie internetowej projektu w środę dnia 12.02.2014 r.

 

UWAGA !

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7  punkt 24 „od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie”.

 
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
04.02.2014.

Uwaga !


Zmiana terminów spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą biznesowym dla uczestników o nr:
5/IV/3SII/2014
9/IV/3SII/2014
29/II/3SII/2014
2/V/3SII/2014

pdf.png

 

Harmonogram spotkań ze zmianami z dnia 04.02.2014 r.

 
Informacja dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
27.01.2014.

Zapraszamy do III Etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą biznesowym.

 pdf.png

Harmonogram spotkań 


Uwaga!
Terminy spotkań nie podlegają zmianom. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Nieuczestniczenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Do czasu udziału w spotkaniach dokumenty rekrutacyjne muszą być uzupełnione pod względem formalnym (dotyczy osób, które otrzymały informację o takiej konieczności drogą mailową lub pocztą).

 
Informacja dla grupy osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet Dot. II TURY nabór 2014 PDF Drukuj Email
20.01.2014.

Informujemy, że w dniu 20.01.2014 o godz. 09:37 została osiągnięta 2-krotność zgłoszeń rekrutacyjnych dla grupy osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7 Zasady rekrutacji ust. 5 rekrutacja w grupie osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet została zakończona.

 
Informacja dla grupy osób w wieku 18 24 lata Dot. II TURY nabór 2014 PDF Drukuj Email
17.01.2014.

Informujemy, że w dniu 17.01.2014 o godz. 13:37 została osiągnięta 2-krotność zgłoszeń rekrutacyjnych dla grupy osób w wieku 18 – 24 lata

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7 Zasady rekrutacji ust. 5 rekrutacja w grupie osób w wieku 18 – 24 lata została zakończona.

 
Informacja dla grupy osób w wieku 50 - 64 lata Dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
14.01.2014.

Informujemy, że w dniu 14.01.2014 o godz. 10:25 została osiągnięta 2-krotność zgłoszeń rekrutacyjnych dla grupy osób w wieku 50 – 64 lata

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7 Zasady rekrutacji ust. 5 rekrutacja w grupie osób w wieku 50 – 64 lata została zakończona.

 

 
Dot. I TURY nabór 2013 PDF Drukuj Email
10.01.2014.

Informujemy, że umowy na przedłużone wsparcie pomostowe będą podpisywane w dniach 16-17.01.2014 r. w godzinach 11.00 -14.00 w Biurze Placówki Kształcenia Zawodowego Plac Bema 1C w Olsztynie.

 
UWAGA !!! Dot. I TURY - nabór 2013 PDF Drukuj Email
10.01.2014.

Lista wniosków dofinansowanych

w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego

dotycząca konkursu zamkniętego nr III/POKL/6.2/2013

dla Uczestników projektu „Sam Sobie Szefem II” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

 
Czytaj całość…
 
Informacja dla grupy osób z terenów wiejskich Dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
10.01.2014.
 

Informujemy, że w dniu 10.01.2014 o godz. 12:22 została osiągnięta 2-krotność zgłoszeń rekrutacyjnych dla grupy osób z terenów wiejskich

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7 Zasady rekrutacji ust. 5 rekrutacja w grupie osób z terenów wiejskich została zakończona.

 

 
Informacja dla grupy osób niepełnosprawnych Dot. II TURY - nabór 2014 PDF Drukuj Email
08.01.2014.

Informujemy, że w dniu 08.01.2014 o godz. 13:47 została osiągnięta 2-krotność zgłoszeń rekrutacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Sam Sobie Szefem II” §7 Zasady rekrutacji ust. 5 rekrutacja w grupie osób niepełnosprawnych została zakończona.

 
UWAGA! PDF Drukuj Email
07.01.2014.

Informujemy Beneficjentów Pomocy (I tury) Projektu „Sam Sobie Szefem II”, że w wyniku porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy nastąpiła zmiana Regulaminu Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego z dnia 15.11.2013r. w § 2 – Definicje p.7, który obecnie brzmi:

„(…) Dochód brutto na członka rodziny - średni miesięczny dochód rodziny podzielony przez ilość osób w rodzinie BP.

Do ustalenia dochodu przyjmuje się dochód ustalony w następujący sposób:

a)      z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się średni miesięczny dochód za cały okres prowadzenia działalności w roku 2013 na dzień 30 listopada br.

b)      w przypadku dochodów uzyskiwanych z innych źródeł średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy (wrzesień, październik, listopad 2013r.)”.

Wprowadzenie powyższej zmiany w Regulaminie spowodowało wydłużenie pracy Komisji Oceny Wniosków do dnia 9 stycznia 2014r.

 

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Beneficjentów Pomocy Projektu „Sam Sobie Szefem II” (I tura) do ponownego złożenia w Biurze Projektu do dnia 8 stycznia 2014 roku do godz. 15:00 załącznika nr 9 (Oświadczenie o średnich dochodach brutto w rodzinie).

W/w załącznik powinien być wypełniony zgodnie z wprowadzoną zmianą w Regulaminie Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w § 2 p.7.

Informacja ta dotyczy Beneficjentów Pomocy, którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Beneficjenci Pomocy, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w wyznaczonym wcześniej terminie mogą to uczynić do dnia 8 stycznia 2014r. (składając kompletny wniosek), jeżeli uznają, że wprowadzone zmiany w Regulaminie Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego są dla nich korzystne i mogą wpłynąć na ewentualne otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 
II TURA NABORU PDF Drukuj Email
03.01.2014.

UWAGA !!!

II TURA NABORU

wniosków do projektu

„SAM SOBIE SZEFEM II”

styczeń 2014 roku.

 • Osoby niepełnosprawne od 07.01.2014r. – 09.01.2014r.
 • Osoby z terenów wiejskich od 10.01.2014r. – 13.01.2014r.
 • Osoby w wieku 50-64 lata od 14.01.2014r. – 15.01.2014r.
 • Osoba w wieku 18-24 lata od. 16.01.2014r. – 17.01.2014r.
 • Osoba długotrwale bezrobotna oraz kobiety nie należące do żadnej z wymienionej grup od 20.01.2014r. – 21.01.2014r.

Formularz kwalifikacyjny z wymaganymi załącznikami

znajduje się w zakładce „dokumenty kwalifikacyjne”.

 

 
UWAGA! PDF Drukuj Email
30.12.2013.
Informujemy Beneficjentów Pomocy (I tury) Projektu „Sam Sobie Szefem II”, że w wyniku porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy nastąpiła zmiana Regulaminu Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego z dnia 15.11.2013r. w § 2 – Definicje p.7, który obecnie brzmi:

„(…) Dochód brutto na członka rodziny - średni miesięczny dochód rodziny podzielony przez ilość osób w rodzinie BP.

Do ustalenia dochodu przyjmuje się dochód ustalony w następujący sposób:
 • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się średni miesięczny dochód za cały okres prowadzenia działalności w roku 2013 na dzień 30 listopada br.
 • w przypadku dochodów uzyskiwanych z innych źródeł średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy (wrzesień, październik, listopad 2013r.)”.

Wprowadzenie powyższej zmiany w Regulaminie spowodowało wydłużenie pracy Komisji Oceny Wniosków do dnia 9 stycznia 2014r.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Beneficjentów Pomocy Projektu „Sam Sobie Szefem II” (I tura) do ponownego złożenia w Biurze Projektu do dnia 8 stycznia 2014 roku do godz. 15:00 załącznika nr 9 (Oświadczenie o średnich dochodach brutto w rodzinie).

W/w załącznik powinien być wypełniony zgodnie z wprowadzoną zmianą w Regulaminie Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w § 2 p.7.

Informacja ta dotyczy Beneficjentów Pomocy, którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Beneficjenci Pomocy, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w wyznaczonym wcześniej terminie mogą to uczynić do dnia 8 stycznia 2014r. (składając kompletny wniosek), jeżeli uznają, że wprowadzone zmiany w Regulaminie Przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego są dla nich korzystne i mogą wpłynąć na ewentualne otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 
UWAGA PDF Drukuj Email
20.12.2013.

Informacja dla  Uczestników  I tury projektu „Sam Sobie Szefem II”, którzy złożyli dokumenty w odpowiedzi na konkurs nr III/POKL/6.2/2013 na przedłużone wsparcie pomostowe.

Informujemy, że z powodów rozbieżności miedzy załącznikiem nr 4 (rachunek zysków i strat) a nr 9 (Oświadczenie o średnich dochodach brutto w rodzinie) zmuszeni jesteśmy  wydłużyć pracę Komisji Oceny Wniosków do dnia 31.12.2013r.
 
Uwaga PDF Drukuj Email
13.12.2013.
Informacja dla osób chętnych do udziału w II turze projektu "Sam Sobie Szefem II".
W dniu 12.12.2013r. uaktualniliśmy załącznik nr 4 do Formularza kwalifikacyjnego. Zmianie uległa podstawa prawna załącznika, który jest wystawiany przez Miejski Urzędu Pracy w Olsztynie lub Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie. Zapraszamy do zakładki "DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE" w celu pobrania aktualnego załącznika.
 
Uwaga PDF Drukuj Email
05.12.2013.
Informacja dotycząca sposobu wyliczenia dochodu w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzenia dział gosp. dla osób ubiegających się o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

W przypadku wystąpienia straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do wyliczenia dochodu, na członka rodziny, przyjmuje się wartość zero.
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 28 z 51